1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24-25 ต.ค. 61

              วันนี้ (18 ต.ค. 61) นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับคณะสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย ณ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา, พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, อำเภอเมืองสงขลา, เทศบาลนครสงขลา, เทศบาลนครหาดใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่คณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
         นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากสภากาชาดไทยว่าคณะเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย มีกำหนดเดินทางมายังจังหวัดสงขลาและเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 โดยออกเดินทางจากรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. (เวลาประเทศไทย) และถึงที่ว่าอำเภอสะเดา เวลาประมาณ 07.30 น. (เวลาประเทศไทย) หลังจากนั้นคณะฯ จะเดินทางมายังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา
          ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มีหน้าที่จัดทำบรรยายสรุปภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา, อำเภอสะเดา เตรียมการต้อนรับคณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาและส่งคณะบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง, ตำรวจทางหลวง จัดรถนำคณะตลอดภารกิจ ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 , ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลรักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561, อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลา จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ, เทศบาลนครสงขลา อำนวยความสะดวกในการขึ้นชมเขาตังกวนของคณะฯ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด อำนวยความสะดวกในการเปิด-ปิด ลิฟต์และการบริการอื่นๆ, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (ภาษาอังกฤษ)และประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ทำหน้าที่บันทึกภาพและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
18 ต.ค. 61