1.1

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภาค 9 จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน รถยนต์ รถจักยานยนต์ คืนความสุขให้ประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 

วันนี้ 26 ต.ค.61 ที่สนามสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภาค 9 จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมี พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป.4) ประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 94 คน

 

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ถึง 9 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรม โดยร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานที่ดิน ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายยุติธรรม ทหาร ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจา ไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งทางตำรวจภูธรภาค 9 สามารถจับกุมเจ้าหนี้นอกระบบ 44 ราย ผู้ต้องหา 45 คน ผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จ 53 ราย 53 คน ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหาย 94 คน และสามารถนำกลับมาซึ่งทรัพย์สินของประชาชนจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 16 ฉบับ คิดเป็นเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 90.2 ตารางวา รถยนต์ 9 คัน รถจักรยานยนต์ 68 คัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม สี่ล้านสามแสนแปดพันสามร้อยยี่สิบบาท..............................ประชา โชคผ่อง/ภาพ

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา