1.1

 คณะสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายในภารกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

                 วันนี้ (26 ต.ค. 61) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับนายอาบู บากา บิน โอทแมน เลขาฯ คณะสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย (En. Abu Bakar Bin Othman) และคณะสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย ในโอกาสเยือนจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561
          สำหรับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลามีภารกิจในด้านการบรรเทาทุกข์, งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต, งานรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ, งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด อาสาสมัครสภากาชาด, งานโครงการในพระราชดำริ, งานหารายได้, งานสมาชิกและงานรัฐพิธีและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
จากนั้น นายอาบู บากา บิน โอทแมน เลขาฯ คณะสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย (En. Abu Bakar Bin Othman) และคณะสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย เดินทางต่อไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายในภารกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน่าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
          นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาจัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่ โดดเด่นอีกจังหวัดหนึ่ง ทางภาคใต้มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียเป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองอารยธรรม เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษดั้งเดิม ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งเป็นชุมทางของภาคใต้ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ
          จังหวัดสงขลาจึงถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวมากมายและมีสีสันบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีสถานกงสุลใหญ่มาเลเซียนะจังหวัดสงขลามาตั้งในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานการทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งการแลกเปลี่ยนกิจกรรมระหว่างกัน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 ต.ค. 61