1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

                      วันนี้ (30 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 แก่ตัวแทนโรงเรียนที่ชนะการประกวด จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วยกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับภาค ได้แก่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม 2561
            โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดให้มีการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30ต.ค. 61