1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9/2561

               วันนี้ (30 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อหาแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สงขลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้
          นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลา มีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 อำเภอ (จะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย)โดยมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นบ้าง เช่นการเผาสัญญาณโทรศัพท์ อาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งเป็นการและก่อกวนและสร้างสถานการณ์ ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายระวังพื้นที่เศรษฐกิจเป็นกรณีพิเศษ แต่ในช่วงที่ผ่านมาทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาพื้นที่ ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีความคล่องตัว เนื่องจากไม่เกิดเหตุรุนแรงแต่อย่างใด ทำให้ผู้ประกอบการพึงพอใจในระบบเศรษฐกิจด้านต่างๆมากขึ้น
          สำหรับการประชุมได้มีการสรุปสถานการณ์การเกิดเหตุในพื้นที่ 4 อำเภอและสถิติความมั่นคงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน, ผลการดำเนินงานในด้านของคดีอาญาทั่วไปและคดีที่น่าสนใจ ตามสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม, สถิติอุบัติเหตุจราจร, คดีอุบัติเหตุจราจรที่สำคัญ, สถานการณ์ด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงแผนป้องกันยาเสพติด แผนงานป้องกันในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 ต.ค. 61