1.1

รองผู้ว่าฯสงขลา เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พร้อการมอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม

                  วันนี้ (7 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนระโนดวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พร้อมอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ ในด้านอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม โดยมีพลจ่าเอกนิพนธ์ จันทร์ชู ปลัดอาวุโสอำเภอระโนด นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยสาขาระโนด จิตอาสาอำเภอระโนดและผู้เกี่ยวข้องต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดจิตอาสาเข้าร่วมในครั้งนี้

IMG_5632.JPG

                   นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการดำเนินงานป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม โดยให้จังหวัด ในฐานะศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด) เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล พร้อมทั้งให้มีการเชิญชวนจิตอาสาบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบให้มีเอกภาพใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริกำหนด

                จังหวัดสงขลาได้จัดทำแผนปฏิบัติการอบรม ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลาด้วยการจัดทีมงานวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ออกให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจและเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนจิตอาสาในการปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัยและหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

                สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหล หลากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มโดย ทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

 

IMG_5640.JPG

IMG_5656.JPG

IMG_5670.JPG

IMG_5636.JPG

IMG_5638.JPG

IMG_5644.JPG

IMG_5646.JPG

IMG_5651.JPG

IMG_5660.JPG

IMG_5666.JPG

IMG_5676.JPGIMG_5652.JPG

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

7 พ.ย.61