1.1

อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เดินหน้าโครงการ "โรงเรียนยุวชนชาวนา ปี 2" Yong Smart Farmer Project Ep. 2 ภายใต้สโลแกน "การทำนาได้มากกว่าข้าว" พร้อมผลักดันเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำนาของเยาวชน


ที่บริเวณแปลงนาโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา ในเนื้อที่ 11 ไร่ ของโรงเรียนบ้านกระอาน หมู่ที่4 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพาพร้อมด้วยนายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน นำคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านกระอานกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การทำนาข้าวช่อขิง ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่มีการแตกแขนงเยอะมากเหมือนขิง จึงเรียกกันว่าข้าวช่อขิง ภายใต้สโลแกน "ทำนาได้มากกว่าข้าว" เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำนาแบบดั้งเดิม ภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของการปฏิบัติจริง สร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงและการร่วมแรงร่วมใจให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา กล่าวว่า ยุวชนชาวนา คือ การที่เราให้เยาวชนในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในพื้นที่ ได้เข้ามาเรียนรู้ ได้มาอนุรักษ์การทำนาข้าวช่อขิง ซึ่งเด็กๆที่นี่ สามารถเลือกพันธุ์ข้าว ถอนกล้า ดำนาและไถนาเป็น และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกิจกรรมนี้ ที่กล่าวว่า "ทำนาได้มากกว่าข้าว" ซึ่งเป็นสโลแกน ก็คือสิ่งที่ได้นอกเหนือจากการฟื้นฟูนาร้างและส่งเสริมเรื่องข้าวช่อขิง ภาพที่เห็นทั้งหมดเป็นความสามัคคีของพี่น้องชาวกระอาน ภาพที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดก็คือความสุข

ซึ่งนอกจากกิจกรรมการทำนาข้าวช่อขิงแล้ว ทางโรงเรียนยังมุ่งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานสู่ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของนักเรียนในอนาคต พร้อมทั้งเป็นการสืบสานการปลูกข้าวช่อขิงของชุมชนบ้านกระอานให้คงอยู่ รวมถึงให้นักเรียนมีข้าวเพื่อโครงการอาหารกลางวันและใช้พื้นที่เพื่อเรียนวิชาการทำนาของชุมชนและนำผลผลิตข้าวไปสู่การจำหน่ายได้

นายไพซอน นิเหร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน กล่าวว่าโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนาปี 2 เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพื่อต้องการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นที่จะสอนเด็กอยู่ในห้องเรียน ในห้องสี่เหลี่ยม แต่ที่นี่ โรงเรียนบ้านกระอานมุ่งที่จะให้นักเรียน นอกจากเรียนในห้องเรียนปกติแล้ว อยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติจริง นำนักเรียนออกมาข้างนอกให้มาเรียนรู้ชีวิตของการทำนา


จะเห็นได้ว่ากิจกรรมนอกสถานที่นอกห้องเรียน นอกรั้วโรงเรียน ถือเป็นกิจกรรมที่ได้ให้ความสนใจ ได้เข้าถึงความสุข และเยาวชนไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในห้องเรียน รั้วโรงเรียน อีกทัเงกิจกรรมในครั้งนี้จะปลูกฝังให้เยาวชน ชาวบ้านบ้านกระอานได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคี รวมถึงได้สัมผัสบรรยากาศของความสุข เรียบง่ายในวิถีเกษตรกรรม ของท้องทุ่งนานั้นเอง


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา-จิรพัฒน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา