1.1 

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานวันสงขลา ประจำปี 2561 โดยเน้นกิจกรรมให้ชาวสงขลามีส่วนร่วมมากที่สุด

           วันนี้ (14 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสงขลา ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ประกาศให้วันที่ 10 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสงขลา โดยถือเอาวันที่ได้อัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลาเป็นเสาหลักเมือง ณ บริเวณถนนนางงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ชาวสงขลาโดยกำเนิดหรือผู้ที่พักพิงศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพในจังหวัดสงขลาได้ภาคภูมิใจในภูมิลำเนา รวมพลังความรักความสามัคคีในการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

IMG_4364.JPG

            ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การตักบาตร, การสวดมนต์เพื่อประกอบพิธีสวดเมือง, การแห่ผ้าห่มเจดีย์เขาตังกวน, การจัดมหกรรมกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวกีฬาและกิจกรรมที่น่าสนใจ, กิจกรรมวิชาการการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 7 วัน 7 คืน

IMG_4365.JPG

IMG_4366.JPG

IMG_4372.JPG

IMG_4375.JPG

IMG_4383.JPG

IMG_4385.JPG

IMG_4389.JPG

IMG_4391.JPG

IMG_4395.JPG

IMG_4397.JPG

IMG_4402.JPG

IMG_4407.JPG

IMG_4409.JPG

IMG_4410.JPG

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

         อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ   

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา