1.1

จังหวัดสงขลาจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.

            วันนี้(15 พ.ย.61) ที่สำนักสงฆ์บ้านคลองยนต์ ม.6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา  จังหวัดสงขลาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมีนายศักระ  กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาสาสมัคร พอ.สว. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

46282533_2023768891036666_3668131220174143488_o.jpg

             นายศักระ  กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า  จังหวัดสงขลาได้นำส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ออกหน่วยบริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษา กรณีมีข้อสงสัยในการติดต่อราชการ หรืออเรื่องต่างๆ ที่ประชาชนมีข้อสงสัย สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จะให้บริการในการตรวจสุขภาพร่างกาย รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่ประชาชนมาขอรับบริการ อาทิการตรวจวัดความดัน ตรวจสุขภาพฟัน

             ทั้งนี้ทางจังหวัดสงขลาได้มีข้อราชการสำคัญที่แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบในประเด็นการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นหลายจังหวัด การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราของรัฐบาล ในระยะยาว โดยส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราประกอบอาชีพเสริม สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยรัฐบาลจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี การส่งเสริมให้มีการใช้ยางพารา เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศให้มากขึ้น และควบคุมและลดพื้นที่การปลูกยางพาราให้เหมาะสมโดยมีเป้าหมายปีละ4 แสนไร่ การจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และขอความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ผ่านสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ มีมาตรการควบคุมอุปทานยางในอนาคตมีปริมาณการผลิตยางของแต่ละประเทศในปริมาณที่เหมาะสมสอดคล้องตามความต้องการของตลาดโลก.............

 

46279435_2023769204369968_2806659478945005568_o.jpg

46288058_2023769124369976_6099307851895799808_o.jpg

46379458_2023769174369971_1054662187701764096_o.jpg

46382829_2023769461036609_5288728363567939584_o.jpg

46383050_2023769481036607_3059131568002957312_o.jpg

46415882_2023769361036619_1396256196771446784_o.jpg

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา