1.1

คณะตรวจแรงงานบูรณาการของศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมออกตรวจสภาพการจ้าง การทำงานของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงในบริเวณอ่าวไทยเขตรับผิดชอบจังหวัดสงขลา

          วันนี้ (20 พ.ย.61) ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เรือประมงจังหวัดสงขลา  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 ของกรมประมง ร่วมออกตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานในเรือประมงทะเล ณ บริเวณอ่าวไทยจังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา, สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา, ตำรวจน้ำ, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา,  กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำสงขลา, สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ร่วมออกตรวจสภาพการจ้าง การทำงานของแรงานที่ทำงานบนเรือประมงในบริเวณอ่าวไทยเขตรับผิดชอบของจังหวัดสงขลา ตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงทะเลของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

0S7A0478.jpg

             จากการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจเรือประมงจำนวน 3 ลำ มีเรือ ส.ทรัพย์ทัศนัย 99 (เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ) มีคนไทย 3 คน,  เรือโชคพุฒิเมธ (เรือ ลอบปู)  มีคนไทย 1 คน กัมพูชา 7 คน และท.ประเสริฐนาวา (เรืออวนลาก) มีคนไทย 5 คน ลาว 1 คน จากการตรวจสอบเรือทั้ง 3 ลำของกลุ่มแรงงานต่างด้าวใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวครบทุกคน

0S7A0346.jpg

0S7A0453.jpg

0S7A0437.jpg

0S7A0463.jpg

0S7A0471.jpg

0S7A0481.jpg

0S7A0484.jpg

0S7A0499.jpg

0S7A0504.jpg

0S7A0517.jpg

0S7A0574.jpg

0S7A0587.jpg

0S7A0603.jpg

0S7A0618.jpg

0S7A0647.jpg

0S7A0698.jpg

 

ประชา  โชคผ่อง/ข่าว/ภาพ

20-11-61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา