1.1

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาเปิดงาน “ผักนำ อาหารปลอดภัย ลดพุง ลดโรค  ในตลาดเกษตรจังหวัดสงขลา วันแรกคึกคัก

            เช้านี้ (23 พ.ย.61) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา  ได้จัดให้มีพิธีเปิดงาน “ผักนำ อาหารปลอดภัย ลดพุง ลดโรค ในตลาดเกษตรจังหวัดสงขลา   โดยมีนายประสงค์  พีรธรากุล  เกษตรจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรนำผลิตภัณฑ์พืชผักปลอดสารพิษในราคาถูกมาจำหน่ายเต็มพื้นที่

46513830_2033477886732433_4648453085964795904_o.jpg

              นายประสงค์  พีรธรากุล  เกษตรจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีตลาดเกษตรบริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2557  โดยมีเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายในลักษณะหมุนเวียน จำนวน 25 ถึง 30 ร้านค้า รวม 2 วัน คือ วันอังคาร และวันศุกร์  และในปีงบประมาณ 2562  จะดำเนินการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้หลักโภชนาการ 2 ต่อ 1 ต่อ 1 กล่าวคือ การประกอบอาหารที่มีสัดส่วนของผัก ผลไม้ 2 ส่วน โปรตีน 1 ส่วน และได้รณรงค์ให้มีการบริโภคผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยจากสารเคมี

            กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการสาธิตทำเมนูอาหารสุขภาพ เช่นข้าวผัดเบญจรงค์  แกงเรียงผักรวมการสาธิตเมนูน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ  กิจกรรมนาทีทอง โดยจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ 1 บาท ผักเหรียงมัดละ 1 บาท  และชิมอาหารฟรีหลากหลายเมนู ทั้งนี้ตลาดเกษตรจะเปิดจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา....

46496224_2033478076732414_3615486702220476416_o.jpg

46501608_2033477470065808_6668702601313255424_o.jpg

46501634_2033477480065807_1975787537158897664_o.jpg

46502325_2033477703399118_2900731258571063296_o.jpg

46503193_2033477860065769_5305182666746757120_o.jpg

46503580_2033477443399144_6862008217333923840_o.jpg

46508130_2033477680065787_1617172388011573248_o.jpg

46508547_2033477803399108_6753907786028941312_o.jpg

46508907_2033478046732417_1921291029307195392_o.jpg

46513829_2033477656732456_6274470877518102528_o.jpg

46516984_2033477556732466_4780329816270307328_o.jpg

46644849_2033478100065745_1611331872439140352_o.jpg

46700057_2033477603399128_2930269513897213952_o.jpg

46743008_2033477756732446_3066771142296469504_o.jpg

46745636_2033477593399129_6075041471356993536_o.jpg

46758263_2033477816732440_8912533966469201920_o.jpg

46810003_2033478013399087_6675290041763233792_o.jpg

46813753_2033478000065755_326567280005611520_o.jpg

46813789_2033477930065762_4542089960341110784_o.jpg

 

ภาพ/อรรคพงศ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา