1.1

คณะลูกเสือจังหวัดสงขลา จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเหนิดลูกเสือไทย

           วันนี้ (25 พ.ย. 61) ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561โดยมีนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา คณะหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

IMG_7844.JPG

            นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาเป็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 และโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร และลูกเสือชาวบ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล้ว ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกร และประเทศชาตินานัปการ

           พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือเป็นประเทศที่ 3 รองจากประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทรงปกครองบ้านเมืองประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะพระองค์มีพระปรีชาสามารถเป็นพิเศษ ในด้านนิพนธ์บทประพันธ์ ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง เป็นคติสร้างสำนึกให้คนไทยรักชาติ พระองค์ทรงเป็นที่รักของชนชาวไทยทั้งชาติ พสกนิกรจึงได้พร้อมใจกันถวายพระสมัญญานามแด่พระองค์ว่า “พระมหาธีรราชเจ้า” ….

IMG_7947.JPG

IMG_7846.JPG

IMG_7858.JPG

IMG_7867.JPG

IMG_7860.JPG

IMG_7857.JPG

IMG_7856.JPG

IMG_7851.JPG

IMG_7931.JPG

IMG_7932.JPG

IMG_7934.JPG

IMG_7938.JPG

IMG_7926.JPG

IMG_7925.JPG

IMG_7920.JPG

IMG_7919.JPG

IMG_7918.JPG

IMG_7916.JPG

IMG_7915.JPG

IMG_7892.JPG

IMG_7886.JPG

IMG_7881.JPG

IMG_7875.JPG

IMG_7946.JPG

IMG_7936.JPG

IMG_7955.JPG

IMG_7956.JPG

IMG_7960.JPG

IMG_7972.JPG

IMG_7847.JPG

 

นายประชา โชคผ่อง/ข่าว ภาพ

นายอรรคพงษ์  บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา