1.1

ตำรวจภูธรภาค 9 เปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย  ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 61

          วันนี้ (28 พ.ย. 61) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตำรวจตรีดำรัส วิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยพันตำรวจเอกเอกกฤต วิริยะภาพ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 ข้าราชการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9  คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

1.JPG

            พลตำรวจตรีดำรัส วิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นโครงการที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากงานจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของทางราชการได้นั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการ วิธีการปฏิบัติและนำกฎหมายมาบังคับใช้ให้ได้อย่างถูกต้อง

         สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของปัญหาการค้ามนุษย์ พบว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่ในสังคมมาเป็นเวลานานและรูปแบบการค้ามนุษย์มีการดำเนินการเป็นกระบวนการหรือเครือข่ายดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยทั่วไป และผู้เสียหายหรือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ส่วนมากจะมาจากกลุ่มประเทศด้อยการพัฒนาหรือกำลังพัฒนาและถูกนำไปขายต่อ นำส่งหรือขนย้ายไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้ปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาอาชญากรรมระดับชาติ แต่เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นปัญหาระดับโลก โดยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์และถือเป็นวาระแห่งชาติ

              พลตำรวจตรีดำรัส วิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า วันนี้ได้จัดให้มีการอบรม เพิ่มความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อรองรับสถานการณ์ในปีหน้า ซึ่งในปี 2561 ขณะนี้ การป้องกันปราบปราม ได้มีการดำเนินคดี แล้ว 13 คดี เป็นการปราบปรามจับกุมการค้ามนุษย์ในภาคแรงงาน 5 คดี และด้านการค้ามนุษย์หรือการค้าประเวณี 8 คดี ซึ่งทุกคดีนั้นได้ทำการสืบสวนสอบสวนและนำส่งให้กับพนักงานอัยการดำเนินคดีไปแล้ว 10 คดี ซึ่งวันนี้เป็นการทำความเข้าใจและหาช่องทางในการดำเนินคดี

                สำหรับมาตรการและแนวทางป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคแรงงานที่มีการลักลอบขนผู้หลบหนีเข้าเมือง ขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกเส้นทาง ทุกรอยต่อ"

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG

10.JPG

11.JPG

12.JPG

13.JPG

14.JPG

15.JPG

 

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

28 พ.ย. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา