1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ให้การต้อนรับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะที่เดินทางเยือนมาเลเซียและจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561 พร้อมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          วันนี้ (28 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมให้การต้อนรับนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ,นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, นายรชฏา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปินัง, นายกรณิณท์ โกมารทัต นักการทูตระดับชำนาญการ กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, นายสรัญญู บุหลัง นักการทูตระดับปฏิบัติการกองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศและคณะที่เดินทางมาเยือนมาเลเซียและจังหวัด ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

46892990_2040225492724339_5562835366831980544_o.jpg

          ตามที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 โดยทั้งสองฝ่ายเห็นควรกระชับความสัมพันธ์ทวิภาศในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้นขึ้น (Enhanced Strategic Partnership) และได้หารือประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ที่คั่งค้างและควรเร่งรัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อาทิ ความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ตลอดจนการลดอุปสรรคในการขนส่งสินค้าและสัญจรข้ามแดน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างเสนอผลการเยือนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามต่อไป

           ซึ่งการประชุมหารือในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือกันไว้อาทิ การขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัมเป็น 24 ชั่วโมงและการเชื่อมโยงส่วนขยายของด่าน, การก่อสร้างสะพานแม่น้ำโก-ลก 2 แห่ง ได้แก่ ตากใบ-เปิงกาลันกูโบร์และสุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง (แห่งที่2), ความร่วมมือด้านการค้าและบุคคลสองสัญชาติ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

           สำหรับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศและดินแดนอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยกเว้นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

46760641_2040226206057601_2123628330191159296_o.jpg

46770975_2040226139390941_8020519909639323648_o.jpg

47118500_2040225719390983_1972963613341646848_o.jpg

47108585_2040225479391007_2001367739603615744_o.jpg

47090541_2040225976057624_2530713177411289088_o.jpg

47069115_2040225516057670_1914559385330253824_o.jpg

47036924_2040225759390979_5073353607852589056_o.jpg

46895001_2040226252724263_3824126957805633536_o.jpg

46888761_2040225952724293_3280997732994514944_o.jpg

46883179_2040225652724323_4904421020703653888_o.jpg

46882018_2040225866057635_8191716756302069760_o.jpg

46861942_2040225792724309_411174974640881664_o.jpg

46856853_2040225922724296_7848860954560299008_o.jpg

46837364_2040226049390950_2055685821628940288_o.jpg

46831281_2040225616057660_7029839003637514240_o.jpg

46831079_2040225826057639_617206428435742720_o.jpg

46771328_2040226176057604_6461242194719145984_o.jpg

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

28 พ.ย. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา