1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

                 วันนี้ (29 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมหารือทุกภาคส่วน ครั้งที่11/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่ม นายไพโรจน์ จริตงามและนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญในเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ บพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 ( 5 ธันวาคม 2561), การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตจังหวัดสงขลา (7 ธันวาคม 2561), กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ (9 ธันวาคม 2561), พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ (19 ธันวาคม 2561), การเฝ้าระวังในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่, โอกาสและทิศทางการพัฒนาอำเภอ (อำเภอเทพา), การจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้มหรือศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา ณห้างสรรพสินค้าโลตัส อำเภอเมืองสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562

นอกจากนี้มีการหารือในด้านการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, การขอความร่วมมือส่วนราชการส่งข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment), การประชาสัมพันธ์การจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, การดำเนินกิจกรรมรับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้านและโครงการของขวัญปีใหม่ 2562 บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
29 พ.ย. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา