1.1

จังหวัดสงขลา ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

              วันนี้ (20 ธ.ค. 61) ที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายอำเภอ ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชนพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 

           นายวรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุกและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีการออกหน่วยให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว  บริการคลินิกการเกษตร บริการตัดผมฟรี ทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ รวมทั้ง เปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดและการบริการทางการแพทย์จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา

         การออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยปลัดจังหวัดสงขลาได้ชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายจังหวัด รวมถึงภารกิจ ข่าวสารของทางราชการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการอีกด้วย

            โอกาสนี้ปลัดจังหวัดสงขลา ได้มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และทุนเด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ จำนวน 10 ชุด นำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ

20 ธ.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา