1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมเป็นสักขีพยานและลงนามการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้ – ลูกหนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

          วันนี้ (21 ธ.ค.61) ที่ห้องประชุมชัยจินดา สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ที่มีความประสงค์จะเจรจาไกล่เกลี่ย โดยมีนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ผู้แทนอัยการ สคช.จังหวัดสงขลา ผู้แทน ผบ.มทบ.42 และผู้เกี่ยวของเข้าร่วม
          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน" ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ที่ตั้งใจจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของพี่น้องประชาชน อันเป็นที่มาของสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรม และการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด การดำเนินงานจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการหน่วยงานในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งหากสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขถือเป็นการคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอีกรูปแบบหนึ่ง
         สำหรับการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีความเป็นธรรมต่อลูกหนี้และเจ้าหนี้ ที่ยึดมั่นอยู่บนหลักการเจรจาที่เป็นธรรม เป็นหนี้ก็ต้องจ่าย รวมถึงการยอมปรับลดฐานมูลหนี้ให้กลับเข้ามาดำเนินชิวิตอย่างปกติสุข
         ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ซึ่งเป็นที่หน่วยงานหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวจะนำข้อมูลที่ได้รับประสานไปยังตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และมณฑลทหารบกที่ 42 รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งผลจากการปราบปรามและดำเนินการข้างต้น จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และมั่นใจว่า สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน นับว่าเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน และถือเป็นการขับเคลื่อนตามวาระงานของจังหวัด เพื่อเป็นเมืองแห่งความสุขต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
21 ธ.ค. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา