1.1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดตรวจในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

          วันนี้ (28 ธ.ค. 61) นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่และตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสงขลา (7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ) โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ พันตรีพงศ์ พานิช สัสดีอำเภอจะนะ พันตำรวจโทสามารถ ไพรสิทธิ์ สภ.ควนมีด พันตำรวจตรีเฉลิม สุโพธิ์ สภ.จะนะ ตลอดจนส่วนราชการ พี่น้องประชาชน เข้าร่วม ณ จุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนฯ หน้าเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
          นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเข้มงวด และขอเป็นกำลังใจแก่ทุกคนที่เสียสละเวลามาปฏิบัติงานเพื่อความสุขของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในนามของจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณทุกภาคส่วนและขออวยพรให้ทุกคนทุกครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า ตลอดปี 2562 และตลอดไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
28 ธ.ค. 61