1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงานวันดินโลก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ระหว่างวันที่ 4-5 ธ.ค. นี้

             วันนี้ (4 ธ.ค. 61) ที่หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก ปี 2561 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางกัญญาภัค เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา หมอดินอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธี

47323008_2048045461942342_2024017064955478016_o.jpg

         นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ทราบกันดีแล้วว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และองค์กรสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

           ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงพระราชทานความช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึก เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถด้านต่างๆ ทรงค้นคว้า วิจัยและพัฒนาโครงการราชดำริต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำการเกษตรและประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน

           เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 คณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุอีพรบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล"นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกราบบังคมทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่ง A life menbership และยังได้กราบทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลกและได้มีการจัดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นต้นมา ซึ่งปีนี้ในการจัดงานวันดินโลกครั้งที่ 7 ตามที่สมัชชาความร่วมมีอทรัพยากรดินโลกหรือ GSP ได้กำหนดห้วข้อจัดงาน “Be the Solution to Soil Pollution" "ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ"

           ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการแสดงวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 , นิทรรศการศาสตร์พระราชา, นิทรรศการวันดินโลก, พิพิธภัณฑ์ดิน (จำลอง), บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน/แจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ, เสวนาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน, การบรรยายในหัวข้อการเลือกซื้ออาหารให้ปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อน, การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน, ดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และตลาดสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร

47574289_2048045721942316_7185327076134617088_o.jpg

47381870_2048045285275693_6213504508241117184_o.jpg

47325844_2048045371942351_8954906726537101312_o.jpg

47495116_2048045451942343_6666027021371441152_o.jpg

47485882_2048045295275692_8369571047086751744_o.jpg

47465580_2048045581942330_2102345719267459072_o.jpg

47442133_2048045431942345_2361409560922554368_o.jpg

47382846_2048045741942314_8381629485597851648_o.jpg

47305495_2048045358609019_1511653764627431424_o.jpg

47252901_2048045381942350_6940435260756721664_o.jpg

47303484_2048045288609026_9029756646317883392_o.jpg

47581081_2048045605275661_7461789765881298944_o.jpg

47681868_2048045588608996_2052200240919871488_o.jpg

 

 

ศิริลักษณ์ แค้วคลาด /ข่าว
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
4 ธ.ค.61