1.1

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินศพ อส.เทพาที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายลอบยิงในพื้นที่ความมั่นคงอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


          วันนี้ (6 ธ.ค. 61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพนายหมู่โทกฤษดา ติเอียดย่อ อายุ 32 ปี ชุดคุ้มครองตำบลท่าม่วง ที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายลอบยิงในพื้นที่ความมั่นคงอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาและได้ทำพิธีฝังศพเรียบร้อยแล้ว ณ กุโบร์พรุหลุมพี ม.4 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสนอง จันทรักษ์ นายอำเภอเทพา ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ เพื่อนทหาร ตำรวจ ครอบครัว ญาติพี่น้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี
          ซึ่งการได้รับพระราชทานดินวางบนหลุมฝังศพ ยังความปลาบปลื้ม ซาบซึ้งในพระกรุณามหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแก่ครอบครัวของ นายหมู่โทกฤษดา ติเอียดย่อ เป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูลสืบไป
          นายหมู่โทกฤษดา ติเอียดย่อ อายุ 32 ปี ชุดคุ้มครองตำบลท่าม่วง สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนบ้านพรุหลุมพี อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนจะนะวิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา, ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ จากนั้นเข้ารับราชการในกองประจำการทหารบก สังกัดกองร้อยทหารช่างที่ 3 กองพันทหารช่างที่ 401 ค่ายอภัยบริรักษ์ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 และได้รับการบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพาที่ 8 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นมา
          ทั้งนี้กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพา ที่8 ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 45,000 บาท, ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพามอบเงินจำนวน 5,000 และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลาเป็นตัวแทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 15,000 บาทและเงินร่วมบำเพ็ญกุศลทางศาสนา จำนวน 15,000 บาท

ศิริลักษณ์ แค้วคลาด /ข่าว
ประชา – จิรพัฒน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
6 ธ.ค.61