1.1

จังหวัดสงขลาประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  มอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนจังหวัดสงขลา “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”

          วันนี้ (18 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา  นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ในวันพุธที่ 26  ธันวาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งการมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในครั้งนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กำหนดให้มีนโยบายมอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ครั้งที่ 6

          นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการมอบหมายภารกิจในการดำเนินงาน ด้านการจัดเตรียมสถานที่ ,
ฝ่ายพิธีการ ,  ฝ่ายต้อนรับ ,  การรักษาความปลอดภัย  , อาหารเครื่องดื่ม รวมถึง การเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมอีกด้วย

 

บุหลัน  สุระคำแหง /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

18 ธ.ค. 61