1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2562 ผ่านระบบ Video conference

          วันนี้ (19 ธ.ค. 61) นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference จากห้องภาณุรังษี ชั้น 3 ศาลาว่าการกลาโหมในประเด็นการเตรียมความพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2562 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ เป็นประธานการประชุม

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน การอำนวยความสะดวกการจราจร และการบังคับใช้กฎหมาย ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งการจัดกิจกรรม Countdown กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

กฤชกรรณชัย บัวดำ/ภาพ

19 ธ.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา