1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          วันนี้ (3 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พาณิชย์จังหวัด, ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา, เกษตรจังหวัด, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร, ชมรมร้านขายยา, โรงพยาบาลสิงหนคร, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ, พัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
          นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองสมุนไพร Herbal city มีแนวทางการดำเนินงานภายใต้ 4 มาตรการ ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอย่างยั่งยืน, การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร, การขยายช่องทางการใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าและการตลาดและการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการ ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
         สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมในปี 2562 ที่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากปี 2561 ประกอบด้วย เยลลี่หญ้าดอกขาวสำหรับลดความอยากบุหรี่, ตำรับยาสมุนไพรรักษาแผลเรื้อรัง, เครื่องดื่มเจลลี่ผสมสารสกัดจากส้มแขกและครีมมาร์คหน้าผสมสารสกัดจากส้มแขก ทั้งนี้การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาจะคำนึงถึงแหล่งและปริมาณวัตถุดิบ, กำลังการผลิตต่อวันหรือต่อเดือนหรือต่อปี, demand-supply matching, แผนการตลาดแผนการประชาสัมพันธ์และการขึ้นทะเบียน

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ภาพ
กรรณิการ์ ดอเลาะ /ข่าว
3 ม.ค.62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา