1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา สั่งการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)” ระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค. 62 พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

          วันนี้ (3 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)” ประจำปี 2562 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พลตำรวจตรีปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 อำเภอทุกอำเภอ ทัพเรือภาคที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 42 ทรัพยากรน้ำภาค 8 ชลประทานสงขลา ชลประทานที่ 16และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้มีการตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ด้านอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของจังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้าคณะและมีผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นเลขานุการ ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังติดตามมาตลอดเวลา รวมทั้งพายุปาบึก" ซึ่งผอ.อุตุฯ ได้ประเมินว่าช่วงเกิดพายุ “ปาบึก” ของจังหวัดสงขลาที่อาจมีผลกระทบจากคลื่นลมแรงและมีฝนตกหนักในพื้นที่ 6 อำเภอชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และสภาพพื้นที่ชายฝั่งของอำเภอในคาบสมุทรสทิงพระอาจมีน้ำท่วมขังได้ อีกส่วนคือพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม ได้แแก่อำเภอสะเดา อำเภอสะบ้าย้อยและอำเภอรัตภูมิ

          สำหรับการแก้ไขสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชน ขณะนี้จังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมครอบคลุมทั้งจังหวัดใน 4 ลุ่มน้ำที่อาจมีผลกระทบทั้งลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทพา นาทวี คลองภูมีและตามคาบสมุทร โดยเตรียมชุดกู้ภัยพร้อมเครื่องมือลงในพื้นที่เสี่ยงโดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ปภ. เขต 12 สงขลา ทัพเรือภาค 2 มณฑลทหารบกที่ 42 ทรัพยากรน้ำภาค 8 อบจ.สงขลา ชลประทานสงขลาและชลประทานที่ 16 ได้จัดวางเครื่องสูบน้ำในคาบสมุทรสทิงพระ 43 เครื่อง และสำรองอีก 50 เครื่องรวมทั้งในส่วนลุ่มน้ำเทพา นาทวี ก็ได้จัดวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำไว้ในจุดเสี่ยงสำคัญๆ ส่วนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ทางชลประทานจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการขุดขยายคลองและวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำไว้อย่างเหมาะสมไว้ด้วยเช่นกัน

         นอกจากนี้ได้มอบให้อำเภอแต่ละอำเภอจัดตั้งจิตอาสาภัยพิบัติที่ผ่านการฝึกอบรมของจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 62 ไว้พร้อมที่จะเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันทีครอบคลุมทุกอำเภอ รวมถึงได้เตรียมเสบียง เครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและประสานเครือข่ายมูลนิธิประชานุเคราะห์ดำเนินการจัดตั้งครัวพระราชทานในกรณีมีการอพยพประชาชน อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานจากพื้นที่เสี่ยง โดยอาสาสมัครและอปท.เพื่อติดตามและเฝ้าระวังแจ้งเตือนพร้อมประสานกอปภจ.

          ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเกิดภัยพิบัติให้ขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา โทรสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 074-316380 ถึง 4

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
3 ม.ค. 62