1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมติดตามรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งขณะนี้จังหวัดสงขลาสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

            วันนี้ (4 ม.ค. 62 ) ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พายุ "ปาบึก" (PABUK) จังหวัดสงขลา ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พายุ "ปาบึก" (PABUK) จังหวัดสงขลา ได้ประชุมติดตามรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องค์มนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้ว่าราชการ14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รายงานว่า ในขณะนี้จังหวัดสงขลาสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จนใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ และเร่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการสำรวจความเสียหายที่เกิด เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

            โดยจังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ได้พักอาศัยเป็นการชั่วคราวทั้งสิ้น 5 อำเภอ 48 แห่ง ซึ่งล่าสุดมีจำนวนผู้อพยพแล้ว 5,291 คน  ทั้งนี้ทางจังหวัดสงขลา ได้จัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเตรียมส่งมอบให้ผู้ประสบภัยต่อไป

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ / ข่าว

อรรคพงษ์  บุญชีพ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ม.ค. 62