1.1

อ.ระโนด จ.สงขลา อพยพประชาชนในหลายหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ติดทะเลและได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกไปยังศูนย์อพยพชั่วคราว ณ ศาลาประชาคมอำเภอระโนด

           วันนี้ (4 ม.ค. 62) บรรยากาศที่ศาลาประชาคมอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์อพยพที่มีชาวบ้านจากตำบลปากแตระ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 3, 4และ5 เดินทางอพยพมาพักที่ศูนย์อพยพชั่วคราว ซึ่งขณะนี้มีผู้อพยพแล้วกว่า 70 ครัวเรือน โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งในด้านอาหาร น้ำดื่มและยารักษาโรคนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทั้งผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

          สำหรับสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณระหว่างอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและจะเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดสุราษฎรธานีในระยะต่อไป

          ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ในกรณีเกิดภัยพิบัติให้ขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา โทรสายด่วน 1784 หรือ 074-316380 ถึง 4 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ม.ค. 62