1.1

อิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)” ปรับเส้นทางไปทางเหนือเล็กน้อยหากไม่เปลื่ยนแปลงคาดว่าจะผ่านพื้นที่เขตติดต่อระหว่างนครศรีฯกับสงขลา ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังน้ำหลากรุนแรง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำเอ่อล้นท่วมขัง

          วันนี้ (4 ธ.ค. 62) จากอิทธิพลของพายุปาบึก ส่งกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ตลอดชายฝั่งจังหวัดสงขลาไปจนถึงจังหวัดนครศรีธรรม ซึ่งขณะนี้พายุปาบึกกำลังเคลื่อนตัวในทะเลเลียบชายฝั่งและได้ทวีกำลังขึ้นอยู่ที่ประมาณ 80 กม/ชม. และปรับเส้นทางไปทางเหนือเล็กน้อยแต่หากไม่เปลื่ยนแปลงคาดว่าน่าจะผ่านพื้นที่เขตติดต่อระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขลาไปผ่านตอนใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ ตอนเหนือของกระบี่ผ่านจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองออกทะเลอันดามัน

          สำหรับพื้นที่เสื่ยงต่ออุทกภัย ประกอบด้วยพื้นที่ทางผ่านทั้งหมดซึ่งจะมีทั้งน้ำหลากรุนแรง น้ำท่วมฉับพลันเอ่อท้นท่วมขังได้แก่พื้นที่ อ.พระแสง เวียงสระ เคียนซา บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ฯ อ.หัวไทร เชียรใหญ่ ปากพนัง เฉลิมพระเกียรติ เมืองฯ ท่าศาลา จ.นครศรีฯ อ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร จ.สงขลา โดยอิทธิพลของพายุจะกระทบชัดเจนประมาณเย็นวันนี้เริ่มตั้งแต่ชายฝั่ง
จ.สงขลาเรื่อยขี้นไปจนถึง จ.นครศรีฯในตอนค่ำ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
4 ม.ค. 62