1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เยี่ยมผู้อพยพที่ศูนย์อพยพวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบผู้อพยพหลายรายเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

วันนี้ (4 ม.ค. 62) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นางสาวครอทรีม๊ะ หะยีอารุน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ศูนย์อพยพวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการสิงหนคร ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัสงขลา เพื่อเยี่ยมผู้อพยพจากเหตุการพายุโซนร้อน ปาบึก

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ
ผู้อพยพแล้ว นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้สำรวจความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการพายุโซนร้อน
ปาบึกโดยเฉพาะผู้อพยพที่เป็น เด็ก คนชรา คนพิการและ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ขณะนี้ที่พื้นที่ศูนย์อพยพวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการสิงหนคร ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัสงขลา มีผู้อพยพทั้งสิ้น 1,138 คน 471 ครัวเรือน ได้อพยพมาตั้งแต่วันที่
3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา และคาดว่าหากสถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติจะสามารถเดินทางกลับบ้านได้ในวันพรุ่งนี้

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
4 ม.ค. 62