1.1

จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมเป็นเมืองสมุนไพร ตามวาระสงขลาเมืองแห่งความสุข ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยวิถีแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับชาวสงขลาและนักท่องเที่ยว

         วันนี้ (11 ม.ค. 62 ) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา

         สำหรับจังหวัดสงขลาเป็น 1 ใน 13 จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ได้จัดทำแผนพัฒนาเมืองสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการส่งเสริมเกษตรกรและนักวิชาการให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การแปรรูป การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้นำสมุนไพรไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ได้มีการวิจัย คิดค้นนวัตกรรมที่นำสมุนไพรมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เยลลี่หญ้าดอกขาวสำหรับลดความยากบุรี่ ตำหรับยาสมุนไพรสำหรับรักษาแผลเรื้อรัง เวชภัณฑ์ เครื่องดื่มผสมสารสกัดจากส้มแขก เครื่องสำอางผสมสารสกัดจากส้มแขก และพืชสมุนไพรอื่น ๆ เป็นต้น

          ทั้งนี้ จังหวัดสงขลามีแกนนำผู้ปลูกสมุนไพร จำนวน 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเขาพระ อำเภอรัตภูมิ กลุ่มทุ่งจัง อำเภอหาดใหญ่ กลุ่มทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ กลุ่มท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา กลุ่มวัดดินลาน อำเภอบางกล่ำ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ชีวเกษตรวิถีธรรม อำเภอนาทวี ซึ่งกลุ่มแกนนำผู้ปลูกสมุนไพรจะนำสมุนไพรที่ได้ส่งให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการ และแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ

          นอกจากนี้จะมุ่งพัฒนาสถานที่บริการแพทย์ทางเลือก นวดแผนโบราณ และการบริการด้านสุขภาพตามระบบ สำหรับประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของวาระสงขลา เมืองแห่งความสุข

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

11 ม.ค. 61