1.1

สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย โซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)” ในจังหวัดสงขลา

          วันนี้ (11 ม.ค. 62) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) โดยมีนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักรียนเข้าร่วมในพิธี
          นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. กล่าวว่า จากเหตุการพายุโซนร้อนปาบึก ที่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและทำให้นักเรียนประสบความเดือดร้อน ด้านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความห่วงใยของนักเรียน บุคลากรและโรงเรียนในสังกัด จึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นและขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้ติดตามสถานการณ์ แจ้งสถานศึกษาให้เฝ้าระวังติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการไว้ได้อย่างดี
ด้านนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการทุกอำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองสงขลา สิงหนคร สทิงพระ ระโนด กระแสสินธุ์และนาหม่อม ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด 140 โรงเรียน
         ทั้งนี้จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึกที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดฯ ได้รับผลกระทบจำนวน 128 โรงเรียน โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1ได้เตรียมการรับสถานการณ์โดยการแจ้งเตือนสถานศึกษาให้เฝ้าระวังภัยพิบัติเตรียมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด แจ้งโรงเรียนรายงานสถานการณ์การเกิดวาตภัย/อุทกภัย รวมถึงประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังช่วยหรือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน“ปาบึก” (PABUK)” และแจ้งโรงเรียนสำรวจจำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)” อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ภาพ/ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 ม.ค. 62