1.1

สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา จัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เพื่อรำลึกถึงปูชนียบุคคลด้านคติชนวิทยาและสืบสานแนวคิดการพัฒนาด้านคติชนวิทยาและวัฒนธรรมภาคใต้

          วันนี้ (14 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ
อ.เมือง จ.สงขลา จัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และสืบสานแนวคิดการพัฒนาด้านคติชนวิทยาและวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมีดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีองค์กรต่าง ๆ อาทิมีสถาบันทักษิณคดีศึกษามูลนิธิทักษิณคดีศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์พงศ์ไพบูลย์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมจัดงาน
          ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาค ถือเป็นปูชนียบุคคลคนแรกของภาคใต้ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นักวิชาการ
ที่บุกเบิกงานศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านและคติชนวิทยาของภาคใต้ เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งในรูปของเอกสาร วัตถุสิ่งของ แถบบันทึกเสียง แถบภาพที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวใต้และขนบธรรมเนียมนิยมในท้องถิ่น
ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปหัตถกรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของไทย จนเป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการ และได้ทำให้ประชาชนเกิดความสนใจงานศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้อย่างกว้างขวาง
          การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ จัดเวทีวิชาการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อสืบสานงานวิชาการที่ท่านได้เป็นผู้ก่อสร้างเอาไว้ให้มีความโดดเด่นรับใช้สังคมอย่างสมสมัยและมีการแสดงมโนราห์จากมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) และคณะเพลงปี่ประกอบการแสดง

อมลรดา ชูประสิทธิ์/ภาพ/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
14 ม.ค. 62