1.1

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษสู่คูหาเลือกตั้ง พร้อมการอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและสร้างแรงจูงใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

          วันนี้ (17 ม.ค. 62) ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังสู่คูหาเลือกตั้ง โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและมีส่วนรวมของพลเมืองที่ 4 ตลอดจนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 426 คน
          นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดำเนินการอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังสู่คูหาเลือกตั้ง เป็นโครงการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือการใช้สิทธิ์สู่คูหาเลือกตั้ง เลือกผู้นำที่เป็นคนดีมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ เป็นการพัฒนาปรับทัศนคติ เปลี่ยนแปลงภารกิจให้เป็นพลังของแผ่นดิน ปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤตินิสัยเป็นไปในทางที่ต้องการ ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม ตลอดจนทักษะการดำเนินชีวิต เกิดแรงจูงใจไม่กลับมากระทำความ ผิดซ้ำอีก ซึ่งตรงกับนโยบายกรมราชทัณฑ์คือ " การคืนคนดีสู่สังคม"
          ด้านนายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา กล่าวว่า โครงการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังสู่คูหาเลือกตั้งถือเป็นโครงการฯ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ ต้องขังเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ในการนี้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังสู่คูหาเลือกตั้ง โดยจัดการอบรมให้ความรู้ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ ซึ่งคาดว่าจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในภูมิลำเนาของตัวเองในช่วงสมัย ที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเร็ววันนี้
          นอกจากนี้ยังจัดให้มีการจำลองหน่วยเลือกตั้งเสมือนจริง สาธิตวิธีการใช้สิทธิเลือกตั้งขึ้นในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจขั้นตอนในการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดบัตรเสีย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีและมีความพร้อมสู่คูหาเลือกตั้งอีกด้วย

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
17 ม.ค. 62