1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างถนนทางขึ้นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสงขลา พร้อมเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการก่อสร้างเส้นทางให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.62 นี้

           วันนี้ (18 ม.ค. 62) ห้องประชุมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะลงพื้นที่สำรวจและตรวจสถานที่ทางขึ้นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา, แขวงทางหลวงชนบทที่ 12, หอดูดาวเฉลิมพระเกรียติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสงขลา, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหจก.เอ็ม เก็น เอ็นจิเนียร์ริ่งเข้าร่วม ซึ่งโครงการการก่อสร้างถนนทางขึ้นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 14 ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างผิวจราจรแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งออกเป็น 5 ช่วง รวมระยะทาง 1.030 กม. และจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 นี้
           สำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ บริเวณเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บริเวณละติจูด 7 องศาเหนือ ลองจิจูด 100 องศาตะวันออก ที่สามารถศึกษาวัตถุท้องฟ้าในซีกฟ้าใต้ได้ดี โดยเฉพาะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทั้งหมด และตรวจตราติดตามวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะได้ ทั้งยังสามารถสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ได้ในช่วงฤดูฝนของภูมิภาคอื่นๆ พร้อมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์และอวกาศ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ระบบโลก สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษาในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียนตอนล่าง รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงาม มองเห็นได้ทั้งทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย
          ทั้งนี้ภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ประกอบด้วยอาคารฉายดาว มีโดมฉายดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบฟูลโดมดิจิทัล ความละเอียด 25 ล้านพิกเซล 12 กล้องฉาย สามารถแสดงภาพเสมือนสามมิติ มีอาคารหอดูดาว มีโดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลือกหอย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ฟุต เปิดออกได้ 180 องศา สังเกตท้องฟ้าได้รอบทิศทาง การติดตั้งกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติแบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยดาราศาสตร์ รวมถึงอาคารหอดูดาวที่มีระเบียงดาวหลังคาเลื่อน ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดรองลงมาอีก 6 ชุด ใช้สังเกตวัตถุท้องฟ้า และจัดกิจกรรมดาราศาสตร์
           นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ที่มีความทันสมัย, ลานดูดาวที่สามารถรองรับคนได้มากกว่า 500 คน มีกล้องดูดาวเทคโนโลยีมากกว่า 50 ชุด มีอาคารอำนวยการที่เป็นส่วนสำนักงานและมีห้องโถงนิทรรศการที่มีความทันสมัย รองรับการจัดการเรียนรู้การวิจัยด้านดาราศาสตร์แบบครบวงจรทั้งระบบ Astronomy Multimedia ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบกล้องอัตโนมัติอีกด้วย

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
18 ม.ค. 62