1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนวาระสงขลาศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ เน้นให้นักท่องเที่ยว เที่ยวสงขลาอย่างมีความสุข

          วันนี้ (21 ม.ค.62) ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานการวางแผนขับเคลื่อนวาระสงขลา เพื่อวางแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาสงขลา ซึ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสงขลาอย่างมีความสุขและปลอดภัย
          โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอให้มีการพัฒนาเขาน้อย เขาตังกวน นางเงือก หาดสมิหลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูเขา ทะเล กลางเมืองสงขลา, การพัฒนาเมืองเก่าสงขลา, พัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตที่เกาะยอ, การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาคาบสมุทรสทิงพระ, การพัฒนาสงขลาสู่เมือง Mice City, การพัฒนาทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยวสงขลาเมืองอาหาร, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาคอหงส์, การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และตลาดท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “มาสงขลาครบเครื่อง เรื่องท่องเที่ยว สงขลา เมืองแห่งความสุข” ซึ่งจะมีการจัดทำแผนการดำเนินงานการกำหนดกิจกรรม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
21 ม.ค. 62