1.1

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญแก่ราษฎรที่ป่วยด้วยโรคเส้นประสาทไขสันหลังถูกกดทับ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ให้ได้รับการรักษาโดยตรง ต่อเนื่องและครบวงจร

 

          วันนี้ (22 ม.ค. 62) เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เชิญเงินพระราชทานจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ไปมอบแก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่
ณ ห้องประชุมนายแพทย์ จำลอง บ่อเกิด อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนพ.ไพโรจน์ วราชิต นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ตลอดจน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ครอบครัวศรประสิทธิ์ นักปั่นปันบุญและผู้ป่วยกระดูกสันหลังร่วมให้การต้อนรับ

          สำหรับการจัดตั้งศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง(Spine Unit) ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง ได้เต็มขีดความสามารถ ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร ตั้งแต่แรกเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาล ได้รับการผ่าตัด การฟื้นฟูสมรรถภาพและออกจากโรงพยาบาลได้ ตลอดจนการติดตามผลในระยะยาว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่ป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอย่างหาที่สุดมิได้ ที่จะได้มีสถานพยาบาลเฉพาะทางอีกหนึ่งทางเลือกในการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้ทันเวลาครอบคลุมและครบวงจร

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-จิรพัฒน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
22 ม.ค. 62