1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา รับมอบถุงผ้าที่รับบริจาคตามโครงการบริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่โรงพยาบาลและส่วนราชการในโครงการส่งเสริมสงขลาเมืองสวยและสะอาด เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ตามวาระสงขลาเมืองสะอาด

          วันนี้ (30 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบถุงผ้าที่รับบริจาคตามโครงการบริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้านของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จำนวน 200 ใบ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่
          นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินกิจกรรม "รับบริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน" เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ถุงผ้า ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ พร้อมทั้งสร้างวินัยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการรวบรวมถุงผ้าที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆและศูนย์รับบริจาคถุงผ้าบริเวณศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่าและหลังใหม่) จำนวน 200 ใบ เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลในพื้นที่
         จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบถุงผ้าให้แก่ส่วนราชการในโครงการส่งเสริมสวยและสะอาดเพื่อส่งเสริมการลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยตามวาระ "สงขลาเมืองแห่งความสุข" วาระที่ 1 สงขลาเมืองสะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำถุงผ้าจำนวน 300 ใบ เพื่อนำร่องในการรณรงค์และขยายผลการใช้ถุงผ้าไปยังหน่วยงานและประชาชน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กรรณิการ์ ดอเลาะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 ม.ค. 62